Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Sodiap

Albert I laan 255

8620 Nieuwpoort (Bad)

Hoofdapotheker: Frans Lenaerts

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0405.366.364

Machtigingsnummer APB: 381603

Telefoonnummer: 058 23 41 22

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.